Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Kolmapäev, 10. veebruar 2021 - Brüssel

19. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et lisada I lisasse uus EÜ väetiseliik (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - tähtaeg: 2. mai 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 57), AGRI (kodukorra artikkel 57);

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega graanulites või multšides, mida kasutatakse tehismuruväljakute täitematerjalina või lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - tähtaeg: 19. aprill 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57);

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II lisa ning muudetakse III, IV ja VI lisa (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - tähtaeg: 25. aprill 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ seoses aniliini piirnormidega teatavates mänguasjades (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - tähtaeg: 25. aprill 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO.

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika