Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Keskiviikko 10. helmikuuta 2021 - Bryssel

19. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta uuden EY-lannoitetyypin lisäämiseksi sen liitteeseen I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - määräaika: 2. toukokuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta niiltä osin kuin on kyse polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH) rouheissa ja katteissa, joita käytetään täyteaineena tekonurmikentillä sekä irtonaisena leikkikentillä ja urheilukäyttöön tarkoitetuilla alueilla (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - määräaika: 19. huhtikuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen II muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä liitteiden III, IV ja VI muuttamisesta (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - määräaika: 25. huhtikuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aniliinin erityisistä raja-arvoista tietyissä leluissa (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - määräaika: 25. huhtikuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö