Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 2k
Trečiadienis, 2021 m. vasario 10 d. - Briuselis

19. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl naujo EB trąšų tipo įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - Terminas: 2021 m. gegužės 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis);

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo nuostatos dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) granulėse arba mulče, kurie naudojami kaip dirbtinės vejos aikštelių užpildo medžiaga arba palaidi žaidimų aikštelėse ar sporto infrastruktūroje (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - Terminas: 2021 m. balandžio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis);

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II priedas ir kuriuo iš dalies keičiami III, IV ir VI priedai (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - Terminas: 2021 m. balandžio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI;

- Komisijos direktyva, kuria dėl konkrečių anilino ribinių verčių tam tikruose žaisluose iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - Terminas: 2021 m. balandžio 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika