Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 10 februari 2021 - Brussel

19. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen, met het oog op de opneming van een nieuw type EG meststof in bijlage I (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - termijn: 2 mei 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO
advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement);

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) in granulaat of mulch voor gebruik als instrooimateriaal voor kunstgrasvelden of in losse vorm voor speelplaatsen of in sporttoepassingen (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - termijn: 19 april 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), IMCO (artikel 57 van het Reglement);

- Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van bijlage II en tot wijziging van de bijlagen III, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - termijn: 25 april 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI;

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de specifieke grenswaarden voor aniline in bepaalde speelgoedartikelen betreft (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - termijn: 25 april 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO.

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid