Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 10 февруари 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 (продължeние на разискването)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Демократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните права (разискване)
 9.Пазари на финансови инструменти ***I - Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I (разискване)
 10.25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (разискване)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (продължeние на разискването)
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Обяснения на вот
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 18.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 19.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 20.Внасяне на документи
 21.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (177 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от различните гласувания (468 kb) Поименни гласувания (13649 kb) 
 
Протокол (177 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от различните гласувания (468 kb) Поименни гласувания (13649 kb) 
 
Протокол (78 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от различните гласувания (102 kb) Поименни гласувания (212 kb) 
 
Протокол (307 kb) Присъствен списък (87 kb) Резултати от различните гласувания (300 kb) Поименни гласувания (2047 kb) 
Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност