Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 10. februára 2021 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Oznámenie výsledkov hlasovania
 4.Súčasný stav stratégie EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Súčasný stav stratégie EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (pokračovanie rozpravy)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Demokratická kontrola sociálnych médií a ochrana základných práv (rozprava)
 9.Trhy s finančnými nástrojmi ***I - Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I (rozprava)
 10.25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (rozprava)
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien (pokračovanie rozpravy)
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Druhé hlasovanie
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 18.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 19.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 20.Predložené dokumenty
 21.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (45 kb) Výsledky hlasovania (425 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (7266 kb) 
 
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (45 kb) Výsledky hlasovania (425 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (7266 kb) 
 
Zápisnica (75 kb) Prezenčná listina (12 kb) Výsledky hlasovania (99 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (213 kb) 
 
Zápisnica (292 kb) Prezenčná listina (78 kb) Výsledky hlasovania (267 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2021 kb) 
Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia