Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19 (fortsättning på debatten)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter (debatt)
 9.Marknader för finansiella instrument ***I - EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I (debatt)
 10.Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (debatt)
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking (fortsättning på debatten)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 18.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 19.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 20.Inkomna dokument
 21.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (157 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (423 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (7264 kb) 
 
Protokoll (157 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (423 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (7264 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (97 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (210 kb) 
 
Protokoll (285 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (253 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2018 kb) 
Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy