Index 
Jegyzőkönyv
XML 160kPDF 292kWORD 74k
2021. február 10., Szerda - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.A szavazás eredményének bejelentése
 4.A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása (vita)
 5.Első szavazási kör
 6.A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása (a vita folytatása)
 7.Az ülés folytatása
 8.A közösségi média demokratikus ellenőrzése és az alapvető jogok védelme (vita)
 9.A pénzügyi eszközök piacai ***I – Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében ***I (vita)
 10.25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások (vita)
 11.A szavazás eredményének bejelentése
 12.25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások (a vita folytatása)
 13.Az ülés folytatása
 14.Második szavazási kör
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 18.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 19.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az olaszországi „Giorno del ricordo” alkalmából az elnök tisztelettel adózik a foibe-gyilkosságok áldozatai, valamint Dalmácia, Fiume és az Isztriai-félsziget azon lakói előtt, akik száműzetésbe kényszerültek a második világháború után. Emlékeztet, hogy tiszteletben kell tartanunk e tragédia áldoizatait és a demokratikus országok közötti integráció jelentőségére.

A Parlament egyperces csendet tart.


3. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása ***I
Jelentés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan és Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, KÖZÖS NYILATKOZATOK, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Elfogadva. (P9_TA(2021)0038)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Európai Központi Bank – 2020. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről [2020/2123(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Simon (A9-0002/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0039)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési terv
Jelentés a körforgásos gazdaságról szóló új cselekvési tervről [2020/2077(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jan Huitema (A9-0008/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0040)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az emberkereskedelem elleni irányelv végrehajtása
Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról [2020/2029(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Juan Fernando López Aguilar és María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0041)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 43. cikkének végrehajtása
Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU irányelv 43. cikkének végrehajtásáról [2020/2047(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0042)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2016–2018 közötti időszakban
Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 122. cikkének (7) bekezdése) – A 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés [2019/2198(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0043)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

Az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a dolgozói szegénységre
Jelentés az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a dolgozói szegénységre [2019/2188(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0044)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A Covid19 hatása a fiatalokra és a sportra
Állásfoglalási indítvány: B9-0115/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0045)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)


4. A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása (2021/2541(RSP))

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beata Szydło, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, és Antoni Comín i Oliveres, független.

ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

Felszólal Peter Liese, Heléne Fritzon, Pascal Canfin, Nicolas Bay, Diana Riba i Giner, Peter Lundgren, Marc Botenga, Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Eric Andrieu, Katalin Cseh, Jörg Meuthen, Tilly Metz, Derk Jan Eppink, Kateřina Konečná, Kostas Papadakis, Dolors Montserrat, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Gerolf Annemans, Michèle Rivasi, Geert Bourgeois, Chris MacManus, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian-Silviu Buşoi, Simona Bonafè, Morten Løkkegaard, Peter Kofod, Jutta Paulus, Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Dorien Rookmaker, Tomislav Sokol, Udo Bullmann, Luis Garicano, Jaak Madison, Kim Van Sparrentak, Joanna Kopcińska, Silvia Modig, Bartosz Arłukowicz, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Giorgos Georgiou, Nathalie Colin-Oesterlé, Kathleen Van Brempt, Dita Charanzová, Jordan Bardella, Rasmus Andresen, Jadwiga Wiśniewska, Marisa Matias, Ewa Kopacz, Eero Heinäluoma, Nicola Beer, Anna Cavazzini, Zbigniew Kuźmiuk, Traian Băsescu, Nicolás González Casares, Nils Torvalds, Katrin Langensiepen, Carlo Fidanza, Angelika Niebler, Sara Cerdas, Jan Huitema, Ville Niinistö, Jorge Buxadé Villalba, Esteban González Pons, Sándor Rónai, Hilde Vautmans, Sara Matthieu, Paulo Rangel, Sylvie Guillaume, Billy Kelleher, Grace O'Sullivan, Monika Hohlmeier, Alessandra Moretti, Sophia in 't Veld, Manuela Ripa, Adam Jarubas, Christel Schaldemose, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Freund, Christophe Hansen, Mohammed Chahim, Elsi Katainen, Maria Spyraki, Romana Jerković, Claudia Gamon, Radan Kanev, Patrizia Toia, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Cyrus Engerer, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Robert Hajšel, Nicola Danti, Andrey Kovatchev, Petar Vitanov, Benoît Lutgen, Mónica Silvana González és Michaela Šojdrová.

(A vita folytatása: 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Első szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN bizottság;

A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN bizottság;

Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
Jelentés az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2202(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A9-0219/2020);

A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program
Állásfoglalási indítvány B9-0108/2021.

A szavazás vége: 14.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 19 óra.


6. A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégia aktuális állása (2021/2541(RSP))

(A vita kezdete: 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal Carlo Calenda és Edina Tóth.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal: Sunčana Glavak.

Felszólal Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) és Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.

(Az ülést 13.19-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


8. A közösségi média demokratikus ellenőrzése és az alapvető jogok védelme (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A közösségi média demokratikus ellenőrzése és az alapvető jogok védelme (2021/2512(RSP))

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Magdalena Adamowicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marina Kaljurand, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dragoş Tudorache, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Annalisa Tardino, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Alexandra Geese, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geert Bourgeois, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anne-Sophie Pelletier a The Left képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, Paulo Rangel, Ismail Ertug, Michal Šimečka, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Sira Rego, Mislav Kolakušić, Eva Maydell, Tanja Fajon, Karen Melchior, Tom Vandendriessche, Gwendoline Delbos-Corfield, Nicola Procaccini, Niyazi Kizilyürek, Kostas Papadakis, Balázs Hidvéghi, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Philippe Olivier, Patrick Breyer, Robert Roos, Márton Gyöngyösi, Sven Simon, Paul Tang, Moritz Körner, Roman Haider, Sergey Lagodinsky, Hermann Tertsch, Carles Puigdemont i Casamajó, Milan Zver, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Gilles Lebreton, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Ioannis Lagos, Vladimír Bilčík, Brando Benifei, Nicola Beer és Susanna Ceccardi.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal Rasmus Andresen, Dace Melbārde, Isabel Wiseler-Lima, Miapetra Kumpula-Natri, Anna Júlia Donáth, Beata Mazurek, Arba Kokalari, Alex Agius Saliba, Sandro Gozi, Stelios Kympouropoulos, Morten Løkkegaard, Lukas Mandl, Vlad-Marius Botoş, Sunčana Glavak, Svenja Hahn, Javier Zarzalejos, Klemen Grošelj, Peter Pollák, Bart Groothuis, Henna Virkkunen és Eugen Tomac.

Felszólal Věra Jourová és Ana Paula Zacarias.

A vitát berekesztik.


9. A pénzügyi eszközök piacai ***I – Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében ***I (vita)

Jelentés a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Első megbeszélésre került sor 2020. november 23-án (2020.11.23-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2020. november 25. (2020.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

Jelentés az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Markus Ferber és Ondřej Kovařík előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Felszólal Isabel Benjumea Benjumea, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eero Heinäluoma, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Billy Kelleher, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gunnar Beck, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a The Left képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Engin Eroglu, Roman Haider, Eugen Jurzyca és João Ferreira.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Enikő Győri, Jonás Fernández, Maximilian Krah, Aurore Lalucq és Pedro Marques.

Felszólal: Mairead McGuinness.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 2. pont .


10. 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások (2021/2509(RSP))

Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke) és Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eugenia Rodríguez Palop, a The Left képviselőcsoport nevében, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Luisa Regimenti, Kira Marie Peter-Hansen, Margarita de la Pisa Carrión, Sandra Pereira, Frances Fitzgerald és Predrag Fred Matić.

(A vita folytatása: 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 12. pont )


11. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0048)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0049)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
Jelentés az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2202(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0050)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program
Állásfoglalási indítvány: B9-0108/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0051)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)


12. 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások (2021/2509(RSP))

(A vita kezdete: 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 10. pont )

Felszólal Katalin Cseh, Peter Kofod, Pierrette Herzberger-Fofana, Assita Kanko, Giorgos Georgiou, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Alice Kuhnke, Lefteris Christoforou, Pina Picierno, Sylwia Spurek, Cindy Franssen, Vera Tax, Hannah Neumann, Maria-Manuel Leitão-Marques és Terry Reintke.

Felszólal Helena Dalli (a Bizottság tagja) és Ana Paula Zacarias (a Tanács soros elnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jadwiga Wiśniewska és Margarita de la Pisa Carrión, az ECR képviselőcsoport nevében, 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform elfogadása után: a nők jogai előtt álló kihívások (2021/2509(RSP)) (B9-0113/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez és Irène Tolleret, a Renew képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria da Graça Carvalho és Ewa Kopacz, a PPE képviselőcsoport nevében, Vilija Blinkevičiūtė, az S&D képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Eugenia Rodríguez Palop, a The Left képviselőcsoport nevében, A nők jogai előtt álló kihívások Európában: több mint 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform elfogadása után (2021/2509(RSP)) (B9-0114/2021/REV).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).

(Az ülést 19.42-kor felfüggesztik.)


13. Az ülés folytatása

Az ülés 20.00-kor folytatódik.


14. Második szavazási kör

A Parlament szavazást tart a következő ideiglenes megállapodásokról:

A pénzügyi eszközök piacai ***I
Jelentés a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0208/2020);

Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében ***I
Jelentés az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN bizottság;

A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN bizottság;

Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
Jelentés az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2202(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A9-0219/2020);

A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program
Állásfoglalási indítvány B9-0108/2021.

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások
Állásfoglalási indítvány: B9-0114/2021/REV.

A szavazás vége: 21.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap ismertetik (2021. február 11., csütörtök, 09.00-kor).


15. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


17. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (2021/2543(RSP))

- Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (B9-0130/2021);

- Katrin Langensiepen, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Rosa D'Amato, Henrike Hahn, Caroline Roose, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Alviina Alametsä, Heidi Hautala és Tineke Strik, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (B9-0131/2021);

- Kati Piri és Kathleen Van Brempt, az S&D képviselőcsoport nevében, Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (B9-0132/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Dragoş Tudorache, Malik Azmani és Urmas Paet, a Renew képviselőcsoport nevében, Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (B9-0133/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (B9-0134/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák és Romana Tomc, a PPE képviselőcsoport nevében, Ruanda, Paul Rusesabagina ügye (B9-0135/2021).

II.   A kazahsztáni emberi jogi helyzet (2021/2544(RSP))

- Thierry Mariani, az ID képviselőcsoport nevében , a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0143/2021);

- Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0144/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Monika Vana, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Diana Riba i Giner, Henrike Hahn, Heidi Hautala, Martin Häusling, Niklas Nienaß és Alviina Alametsä, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0145/2021);

- Kati Piri, Isabel Santos és Andris Ameriks, az S&D képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0146/2021);

- Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Izaskun Bilbao Barandica, Malik Azmani és Urmas Paet, a Renew képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0147/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Tomasz Piotr Poręba, Veronika Vrecionová, Zdzisław Krasnodębski, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0148/2021);

- Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák és Romana Tomc, a PPE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (B9-0149/2021).

III.   Az ugandai politikai helyzet (2021/2545(RSP))

- Dominique Bilde, az ID képviselőcsoport nevében , az ugandai politikai helyzetről (B9-0136/2021);

- Miguel Urbán Crespo, a The Left képviselőcsoport nevében, az ugandai politikai helyzetről (B9-0137/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Francisco Guerreiro, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Monika Vana, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Rosa D'Amato, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Tineke Strik és Piernicola Pedicini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ugandai politikai helyzetről (B9-0138/2021);

- Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, az ugandai politikai helyzetről (B9-0139/2021);

- Nicolae Ştefănuţă, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet és Dragoş Tudorache, a Renew képviselőcsoport nevében, az ugandai politikai helyzetről (B9-0140/2021);

- Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Alexandr Vondra, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Emmanouil Fragkos és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, az ugandai politikai helyzetről (B9-0141/2021);

- Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc és Loucas Fourlas, a PPE képviselőcsoport nevében, az ugandai politikai helyzetről (B9-0142/2021).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


18. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról (C(2021)00155 - 2021/2520(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 20

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gazdálkodói csoportokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2021)00166 - 2021/2522(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 20

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a 2021. évi uniós vidékfejlesztési támogatás összegei tekintetében történő módosításáról (C(2021)00188 - 2021/2517(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 19

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez, a bébiételekhez és a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez adható anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (C(2021)00192 - 2021/2521(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 20

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelésre és a gazdálkodói csoportokra irányuló hatósági ellenőrzések keretében a bizonylatokon alapuló nyilvántartásokon elvégzett ellenőrzésekre vonatkozó egyedi kritériumok és feltételek megállapítása révén történő kiegészítéséről (C(2021)00254 - 2021/2525(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 21

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a harmadik országbeli központi szerződő felekre vagy a velük kapcsolatban álló harmadik felekre kiszabott szankciók eljárási szabályai tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)00331 - 2021/2529(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 26

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a vizsgálati tisztviselő által az Európai Értékpapírpiaci Hatósághoz benyújtandó ügyirat tartalma, az ideiglenes határozatokkal kapcsolatos meghallgatáshoz való jog, valamint a pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok kiszabása tekintetében történő módosításáról (C(2021)00339 - 2021/2528(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 26

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2021)00368 - 2021/2531(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 28

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelettől, a borágazat vonatkozásában pedig az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelettől a 2020. év tekintetében történő eltérésről szóló (EU) 2020/884 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2021)00371 - 2021/2530(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 27

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott élő csigákra, összetett élelmiszer-készítményekre és állati belekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról (C(2021)00428 - 2021/2534(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. február 1

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI,
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a méhészeti ágazatban a pénzügyi hozzájárulás elosztásának alapja tekintetében történő módosításáról (C(2021)00429 - 2021/2535(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. február 1

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az antimikrobiális szerek értékesített mennyiségével és állatokon történő alkalmazásával kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)00435 - 2021/2532(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 29

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 112. cikk (4) bekezdésének és a 115. cikk (5) bekezdésének alkalmazásához szükséges, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmányban feltüntetendő információk tartalma és formátuma tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)00436 - 2021/2533(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. január 29

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 1. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (C(2021)00441 - 2021/2547(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. február 3

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatás és képzés tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2021)00511 - 2021/2550(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. február 4

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről C(2020)08703 - 2020/2937(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. december 18

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása 2 hónappal a Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)


19. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. mellékletébe egy új típusú EK-műtrágya felvétele céljából történő módosításáról (D069006/03 - 2021/2536(RPS) - határidő: 2021. május 2)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke);

- A Bizottság rendelete az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a műfüves pályák töltőanyagaként granulátumokban vagy mulcsokban, illetve játszótereken és sportpályákon ömlesztett formában használt policiklikus aromás szénhidrogének (PAH k) tekintetében történő módosításáról (D070105/02 - 2021/2518(RPS) - határidő: 2021. április 19)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke);

- A BIZOTTSÁG RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről, valamint III., IV. és VI. mellékletének módosításáról (D071191/01 - 2021/2526(RPS) - határidő: 2021. április 25)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI;

- A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyes játékokban található anilinre vonatkozó egyedi határértékek tekintetében történő módosításáról (D071420/01 - 2021/2527(RPS) - határidő: 2021. április 25)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO.


20. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- Javaslat az INF 1/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N9-0002/2021 - C9-0007/2021 - 2021/2001(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG


21. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az INF 1/2021 – VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előirányzat-átcsoportosítást.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 679.108/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. június 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat