Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0208/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Протокол
XML 14k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Пазари на финансови инструменти ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0046)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0047)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0048)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0049)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2019/2202(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0050)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
Предложение за резолюция B9-0108/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0051)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Предложение за резолюция B9-0114/2021/REV

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0058)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност