Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0152(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0208/2020

Arutelud :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hääletused :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Protokoll
XML 11k
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Finantsinstrumentide turud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0046)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi taasteprospekt ja sihipärased kohandused finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0047)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)0048)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)0049)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2202(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0050)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Kestlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav Euroopa oskuste tegevuskava
Resolutsiooni ettepanek B9-0108/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0051)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

Edasised väljakutsed naiste õiguste alal: üle 25 aasta Pekingi deklaratsioonist ja tegevusprogrammist
Resolutsiooni ettepanek B9-0114/2021/REV

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0058)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika