Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0208/2020

Rozpravy :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hlasovanie :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Zápisnica
XML 11k
Štvrtok, 11. februára 2021 - Brusel

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Trhy s finančnými nástrojmi ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0046)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0047)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0048)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)0049)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou [2019/2202(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0050)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0108/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0051)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien
Návrh uznesenia B9-0114/2021/REV

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0058)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia