Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0208/2020

Debatter :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Protokoll
XML 11k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Marknader för finansiella instrument ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0046)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2021)0047)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)0048)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-utskottet

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)0049)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina [2019/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0050)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0108/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0051)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking
Resolutionsförslag B9-0114/2021/REV

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0058)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy