Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000004/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2021 (B9-0003/2021)

Συζήτηση :

PV 11/02/2021 - 3
PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 3
CRE 11/02/2021 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

3. Ασφάλεια του σταθμού πυρηνικής ενέργειας στο Ostrονets (Λευκορωσία) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2021 που κατέθεσε ο Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets της Λευκορωσίας (B9-0003/2021)

Ο Cristian-Silviu Buşoi αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juozas Olekas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivars Ijabs, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Riho Terras, Κώστας Μαυρίδης και Petras Auštrevičius.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου