Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 14k
Čtvrtek, 11. února 2021 - Brusel

4. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Humanitární a politická situace v Jemenu
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima a David Lega za skupinu PPE, Kati Piri a Marc Tarabella za skupinu S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner a Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Anna Fotyga za skupinu ECR, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE a Mick Wallace za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 a B9-0129/2021, o humanitární a politické situaci v Jemenu (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Situace v Myanmaru
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann a Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Kati Piri a Marianne Vind za skupinu S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache a Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Heidi Hautala a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga za skupinu ECR a Marisa Matias za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 a B9-0128/2021, o situaci v Myanmaru (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, případ Paula Rusesabaginy
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont a Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují usnesení B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 a B9-0135/2021, o Rwandě – případ Paula Rusesabaginy (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri, Isabel Santos a Andris Ameriks za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew, Viola Von Cramon Taubadel a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR, Malin Björk za skupinu The Left a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 a B9-0149/2021, o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Politická situace v Ugandě
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Pierrette Herzberger Fofana za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca a Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 a B9-0142/2021, o politické situaci v Ugandě (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.

Poslední aktualizace: 28. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí