Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 14k
Czwartek, 11 lutego 2021 r. - Bruksela

4. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 i B9-0129/2021, który złożyli zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima i David Lega, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Marc Tarabella, w imieniu grupy S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner i Nicolae Ştefănuță, w imieniu grupy Renew, Anna Fotyga, w imieniu grupy ECR, Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, i Mick Wallace, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji humanitarnej i politycznej w Jemenie (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Sytuacja w Mjanmie/Birmie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 i B9-0128/2021, który złożyli zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann i Tom Vandenkendelaere, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Marianne Vind, w imieniu grupy S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache i Nicolae Ştefănuță, w imieniu grupy Renew, Heidi Hautala i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, w imieniu grupy ECR, i Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w Mjanmie/Birmie (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 i B9-0135/2021, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Kathleen Van Brempt, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont i Katrin Langensiepen, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR, i Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Rwandy: przypadek Paula Rusesabaginy (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 i B9-0149/2021, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Isabel Santos i Andris Ameriks, w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon Taubadel i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, Malin Björk, w imieniu grupy The Left, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Sytuacja polityczna w Ugandzie
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 i B9-0142/2021, który złożyli zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Pierrette Herzberger Fofana, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca i Witold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji politycznej w Ugandzie (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności