Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2511(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000004/2021 (B9-0003/2021)

Разисквания :

PV 11/02/2021 - 3
PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 3
CRE 11/02/2021 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 5k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел

5. Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000004/2021, зададен от Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, към Комисията: Безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (B9-0003/2021)

(Начало на разискването: точка 3 от протокола от 11.2.2021 г.)

Изказаха се Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel и Vilija Blinkevičiūtė.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказа се Carmen Avram.

Изказа се Kadri Simson (член на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено въз основа на член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискването:

- Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, относно безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 11.2.2021 г.

Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност