Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2021 (B9-0003/2021)

Συζήτηση :

PV 11/02/2021 - 3
PV 11/02/2021 - 5
CRE 11/02/2021 - 3
CRE 11/02/2021 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

5. Ασφάλεια του σταθμού πυρηνικής ενέργειας στο Ostrονets (Λευκορωσία) (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2021 που κατέθεσε Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets της Λευκορωσίας (B9-0003/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021)

Παρεμβαίνουν οι Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel και Vilija Blinkevičiūtė.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Carmen Avram.

Παρεμβαίνει η Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, σχετικά με την ασφάλεια του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Ostrovets της Λευκορωσίας (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2021.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου