Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 15k
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел

6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 17 от протокола от 10.2.2021 г.)


6.1. Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюция B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 и B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko и Marisa Matias представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Loucas Fourlas, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Hélène Laporte, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Hannes Heide и Beata Mazurek.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).


6.2. Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюция B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 и B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk и Thierry Mariani представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Klemen Grošelj, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Isabel Wiseler-Lima и Robert Hajšel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker и Niklas Nienaß.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).


6.3. Политическата ситуация в Уганда

Предложения за резолюция B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 и B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Niklas Nienaß, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Hannes Heide и Evin Incir.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8 от протокола от 11.2.2021 г (изменения); точка 17 от протокола от 11.2.2021 г (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 12.28 ч.)

Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност