Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 14k
Čtvrtek, 11. února 2021 - Brusel

6. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 17 zápisu ze dne 10.2.2021.)


6.1. Rwanda, případ Paula Rusesabaginy

Návrhy usnesení B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 a B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko a Marisa Matias uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Loucas Fourlas za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Hélène Laporte za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Hannes Heide a Beata Mazurek.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).


6.2. Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

Návrhy usnesení B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 a B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk a Thierry Mariani uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Klemen Grošelj za skupinu Renew, Maximilian Krah za skupinu ID, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Isabel Wiseler-Lima a Robert Hajšel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker a Niklas Nienaß.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).


6.3. Politická situace v Ugandě

Návrhy usnesení B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 a B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Niklas Nienaß za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Hannes Heide a Evin Incir.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8 zápisu ze dne 11.2.2021 (pozměňovací návrhy); bod 17 zápisu ze dne 11.2.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:28.)

Poslední aktualizace: 28. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí