Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 14k
Donderdag 11 februari 2021 - Brussel

6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 17 van de notulen van 10.2.2021 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina

Ontwerpresoluties B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 en B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko en Marisa Matias lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Loucas Fourlas, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Hélène Laporte, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Hannes Heide en Beata Mazurek.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).


6.2. Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Ontwerpresoluties B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 en B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk en Thierry Mariani lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Klemen Grošelj, namens de Renew-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Isabel Wiseler-Lima en Robert Hajšel.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker en Niklas Nienaß.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).


6.3. Politieke situatie in Uganda

Ontwerpresoluties B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 en B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde en Miguel Urbán Crespo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, namens de Renew-Fractie, Niklas Nienaß, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Hannes Heide en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8 van de notulen van 11.2.2021 (amendementen); punt 17 van de notulen van 11.2.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.28 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 8 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid