Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 14k
Czwartek, 11 lutego 2021 r. - Bruksela

6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 17 protokołu z dnia 10.2.2021)


6.1. Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy

Projekty rezolucji B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 i B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko i Marisa Matias przedstawiły projekty rezolucji.

Głos zabrali: Loucas Fourlas w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Hélène Laporte w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Hannes Heide i Beata Mazurek.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).


6.2. Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie

Projekty rezolucji B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 i B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk i Thierry Mariani przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Klemen Grošelj w imieniu grupy Renew, Maximilian Krah w imieniu grupy ID, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Isabel Wiseler-Lima i Robert Hajšel.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker i Niklas Nienaß.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).


6.3. Sytuacja polityczna w Ugandzie

Projekty rezolucji B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 i B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde i Miguel Urbán Crespo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jan-Christoph Oetjen w imieniu grupy Renew, Niklas Nienaß w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Hannes Heide i Evin Incir.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8 protokołu z dnia 11.2.2021 (poprawki); pkt 17 protokołu z dnia 11.2.2021 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.28.)

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności