Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 14k
Štvrtok, 11. februára 2021 - Brusel

6. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 17 zápisnice zo dňa 10.2.2021.)


6.1. Rwanda, prípad Paula Rusesabaginu

Návrhy uznesenia B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 a B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko a Marisa Matias uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Loucas Fourlas v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Hélène Laporte v mene skupiny ID, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Hannes Heide a Beata Mazurek.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 17 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (záverečné hlasovanie).


6.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Návrhy uznesenia B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 a B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk a Thierry Mariani uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Klemen Grošelj v mene skupiny Renew, Maximilian Krah v mene skupiny ID, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Beata Mazurek v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Isabel Wiseler-Lima a Robert Hajšel.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker a Niklas Nienaß.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 17 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (záverečné hlasovanie).


6.3. Politická situácia v Ugande

Návrhy uznesenia B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 a B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde a Miguel Urbán Crespo uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen v mene skupiny Renew, Niklas Nienaß v mene skupiny Verts/ALE, Beata Mazurek v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Hannes Heide a Evin Incir.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 17 zápisnice zo dňa 11.2.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.28 h.)

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia