Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Torsdag den 11. februar 2021 - Bruxelles

15. Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) – Vedtaget af Rådet den 25. januar 2021 (12262/1/2021- COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
henvist til kor. udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 12. februar 2021.

Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik