Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 1k
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel

15. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 63 lõikele 1 andis president teada, et ta on saanud nõukogult järgmise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) – Nõukogu põhjendused – Vastu võetud nõukogu poolt 25. jaanuaril 2021 (12262/1/2021 – COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 12. veebruarist 2021.

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika