Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 1k
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel

16. Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt

Istungi juhataja andis teada, et parlamendi president on tunnistanud nõuetekohaseks ettepaneku võtta vastu järgmine liidu akt vastavalt kodukorra artikli 47 lõikele 2:

- ettepanek võtta vastu liidu õiguakt ELi kõrgete ametnike valikumenetluste läbipaistvuse kohta, mille esitasid Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen ja Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

Ettepanek edastatakse kooskõlas kodukorra artikli 47 lõikega 2 pädevale LIBE-komisjonile ning nõuandvale JURI-komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika