Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Joi, 11 februarie 2021 - Bruxelles

16. Propunere de act al Uniunii

Președintele a anunțat că Președintele Parlamentului a declarat admisibilă, în temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, următoarea propunere de act al Uniunii:

- Propunere de act al Uniunii privind transparența procedurilor de selecție a funcționarilor UE de rang înalt - Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

În temeiul articolului 47 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, prezenta propunere este transmisă spre avizare comisiei competente, și anume Comisiei LIBE, precum și Comisiei JURI.

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate