Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel

16. Förslag till unionsrättsakt

Sammanträdets talman meddelade att parlamentets talman hade förklarat följande förslag till unionsrättsakt tillåtligt i enlighet med artikel 47.2 i arbetsordningen:

- Förslag till unionsrättsakt om transparensen i urvalsförfarandena för högre EU-tjänstemän från Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen och Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 47.2 i arbetsordningen, till LIBE-utskottet som ansvarigt utskott och JURI-utskottet som rådgivande utskott

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy