Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 14k
2021. február 11., Csütörtök - Brüsszel

20. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

JURI

- A Tanács rendelete az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (Periklész IV program) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló (EU) …/...+ európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra való kiterjesztéséről (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

utalva

illetékes:

LIBE

- A Tanács rendelete a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

CONT, ENVI

- Javaslat a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) a képviselők

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch és Margarita de la Pisa Carrión. Állásfoglalási indítvány a spanyolországi demokratikus politikai pártok zaklatásáról (B9-0051/2021)

utalva

illetékes:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Állásfoglalási indítvány a tőzsdén jegyzett és az állami tulajdonú uniós társaságok alapszabályában a nemek közötti egyensúly és az egyenlő bánásmód biztosításának követelményéről az igazgatási és felügyeleti szervekben (B9-0053/2021)

utalva

illetékes:

FEMM

- Thierry Mariani. Állásfoglalási indítvány a Kambodzsával szembeni uniós szankciókról (B9-0089/2021)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Gianna Gancia. Állásfoglalási indítvány a két vagy több tagállam által az EU Szolidaritási Alapja keretében benyújtott közös kérelem bevezetéséről (B9-0103/2021)

utalva

illetékes:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé és Hermann Tertsch. Állásfoglalási indítvány a gyermekpornográfia hatékonyabb azonosításáról és visszaszorításáról (B9-0451/2020)

utalva

illetékes:

LIBE

Utolsó frissítés: 2021. június 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat