Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 14k
Četrtek, 11. februar 2021 - Bruselj

20. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podaljšanju trajanja žlahtniteljskih pravic v Skupnosti za vrsto beluš ter skupine vrst cvetoče čebulice, grmasto jagodičje in okrasne lesnate rastline (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

JURI

- Uredba Sveta o razširitvi uporabe Uredbe (EU) .../…+ Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) na nesodelujoče države članice (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Uredba Sveta o izračunu lastnih sredstev iz naslova odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, načinih in postopkih za to dajanje lastnih sredstev na razpolago, o ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev in o nekaterih vidikih lastnih sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

CONT, ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpornosti kritičnih subjektov (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) od poslancev Parlamenta

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch in Margarita de la Pisa Carrión. Predlog resolucije o nadlegovanju demokratičnih političnih strank v Španiji (B9-0051/2021)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Predlog resolucije o zahtevi, da se v statute družb EU, ki kotirajo na borzi, in javnih družb vključi določba o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti in enake obravnave spolov v njihovih upravnih in nadzornih organih (B9-0053/2021)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

- Thierry Mariani. Predlog resolucije o sankcijah Evropske unije proti Kambodži (B9-0089/2021)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Gianna Gancia. Predlog resolucije o uvedbi možnosti vlaganja skupnih vlog dveh ali več držav članic v okviru Solidarnostnega sklada EU (B9-0103/2021)

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé in Hermann Tertsch. Predlog resolucije za izboljšanje prepoznavanja in kaznovanja otroške pornografije (B9-0451/2020)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

Zadnja posodobitev: 28. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov