Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 2k
Četvrtak, 11. veljače 2021. - Bruxelles

25. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)

Odbor DEVE

- Politika i pravo u području zakonitih migracija (2020/2255(INL))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: DEVE, EMPL

Odbor EMPL

- Europski prostor obrazovanja: zajednički sveobuhvatni pristup obrazovanju, vještinama i kompetencijama (2020/2243(INI))
upućeno nadležnom odboru: CULT
mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika)

Odbor JURI

- Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: BUDG, JURI, JURI (članak 40. Poslovnika), CULT (članak 57. Poslovnika)

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EZ) br. 767/2008, Uredbe(EZ) br. 810/2009, Uredbe(EU) 2017/2226, Uredbe(EU) 2016/399, UredbeXX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća2008/633/PUP (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

upućeno nadležnom odboru: LIBE

mišljenje: JURI (članak 40. Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti