Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Czwartek, 11 lutego 2021 r. - Bruksela

25. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja DEVE

- Polityka i ustawodawstwo w dziedzinie legalnej migracji (2020/2255(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: DEVE, EMPL

komisja EMPL

- Europejski obszar edukacji: wspólne całościowe podejście do edukacji, umiejętności i kompetencji (2020/2243(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu)

komisja JURI

- Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE
opinia: BUDG, JURI, JURI (art. 40 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

opinia: JURI (art. 40 Regulaminu)

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności