Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 11 februari 2021 - Bryssel

26. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollen från detta sammanträde och sammanträdena den 8, 9 och 10 februari 2021 kommer att föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.

Senaste uppdatering: 28 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy