Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (продължeние на разискването)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Руанда: случаят на Пол Русесабагина
  
6.2.Положението с правата на човека в Казахстан
  
6.3.Политическата ситуация в Уганда
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски (разискване)
 13.Хуманитарното положение в Етиопия (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Позиция на Съвета на първо четене
 16.Предложение за акт на Съюза
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Внесени документи
 21.Петиции
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 23.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 24.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)
 25.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 26.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 27.График на следващите заседания
 28.Закриване на заседанието
 29.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (181 kb) Присъствен списък (40 kb) Резултати от гласувания (468 kb) Резултати от поименно гласуване (1862 kb) 
 
Протокол (181 kb) Присъствен списък (40 kb) Резултати от гласувания (468 kb) Резултати от поименно гласуване (1862 kb) 
 
Протокол (78 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (102 kb) Резултати от поименно гласуване (84 kb) 
 
Протокол (299 kb) Присъствен списък (84 kb) Резултати от гласувания (300 kb) Резултати от поименно гласуване (604 kb) 
Последно осъвременяване: 28 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност