Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 11. veebruar 2021 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutus (arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutus (arutelu jätkamine)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Rwanda, eelkõige Paul Rusesabagina juhtum
  
6.2.Inimõiguste olukord Kasahstanis
  
6.3.Poliitiline olukord Ugandas
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 9.Istungi jätkamine
 10.Teine hääletusvoor
 11.Istungi jätkamine
 12.Homologeering ja läbipaistvate maskide jagamine (arutelu)
 13.Humanitaarolukord Etioopias (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 16.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 18.Selgitused hääletuse kohta
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Esitatud dokumendid
 21.Petitsioonid
 22.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 23.Otsused kohaldada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58)
 24.Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)
 25.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 26.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 27.Järgmiste istungite ajakava
 28.Istungi lõpp
 29.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (40 kb) Hääletuste tulemused (422 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1861 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (40 kb) Hääletuste tulemused (422 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1861 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletuste tulemused (147 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (124 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Kohalolijate nimekiri (74 kb) Hääletuste tulemused (258 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (586 kb) 
Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika