Index 
Jegyzőkönyv
XML 162kPDF 276kWORD 73k
2021. február 11., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága (vita)
 4.Első szavazási kör
 5.Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága (a vita folytatása)
 6.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
6.1.Ruanda, Paul Rusesabagina ügye
  
6.2.A kazahsztáni emberi jogi helyzet
  
6.3.Az ugandai politikai helyzet
 7.Az ülés folytatása
 8.A szavazás eredményének bejelentése
 9.Az ülés folytatása
 10.Második szavazási kör
 11.Az ülés folytatása
 12.Az átlátszó maszkok jóváhagyása és terjesztése (vita)
 13.Az etiópiai humanitárius helyzet (vita)
 14.Az ülés folytatása
 15.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 16.Javaslat uniós jogi aktusra
 17.A szavazás eredményének bejelentése
 18.A szavazáshoz fűzött indokolások
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.Petíciók
 22.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 23.Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 24.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)
 25.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 26.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 27.A következő ülésnapok időpontja
 28.Az ülés berekesztése
 29.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

A pénzügyi eszközök piacai ***I
Jelentés a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0046)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében ***I
Jelentés az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Elfogadva. (P9_TA(2021)0047)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az uniós repülőtereken alkalmazandó résidő-felhasználási szabályok: ideiglenes könnyítés ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2021)0048)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A bizonyítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideiglenes intézkedések (II. salátarendelet) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2021)0049)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás
Jelentés az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2202(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0050)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program
Állásfoglalási indítvány: B9-0108/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0051)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások
Állásfoglalási indítvány: B9-0114/2021/REV

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0058)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)


3. Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000004/2021, felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Asztravecben (Belarusz) található atomerőmű biztonságossága (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi kifejti a kérdést.

Kadri Simson (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juozas Olekas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivars Ijabs, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manuel Bompard, a The Left képviselőcsoport nevében, Riho Terras, Costas Mavrides és Petras Auštrevičius.

(A vita folytatása: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 5. pont )


4. Első szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

A jemeni humanitárius és politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 132. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, amely a B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 és B9-0129/2021 állásfoglalási indítvány helyébe lép, benyújtotta: Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima és David Lega, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner és Nicolae Ştefănuță, a Renew képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, a jemeni humanitárius és politikai helyzetről (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

A mianmari helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 132. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, amely a B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 és B9-0128/2021 állásfoglalási indítvány helyébe lép, benyújtotta: Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann és Tom Vandenkendelaere, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Marianne Vind, az S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache és Nicolae Ştefănuță, a Renew képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében, és Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, a mianmari helyzetről (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Ruanda, Paul Rusesabagina ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésének és 132. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, amely a B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 és B9-0135/2021 állásfoglalási indítvány helyébe lép, benyújtotta: Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Kathleen Van Brempt, az S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Dragoş Tudorache, a Renew képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann, Saskia Bricmont és Katrin Langensiepen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca és Witold Jan Waszczykowski, az ECR képviselőcsoport nevében, és Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Ruandáról és Paul Rusesabagina ügyéről (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

A kazahsztáni emberi jogi helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésének és 132. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, amely a B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 és B9-0149/2021 állásfoglalási indítvány helyébe lép, benyújtotta: Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas és Ioan Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Isabel Santos és Andris Ameriks, az S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon Taubadel és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Az ugandai politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésének és 132. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtva, amely a B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 és B9-0142/2021 állásfoglalási indítvány helyébe lép, benyújtotta: Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc és Ioan Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Pierrette Herzberger Fofana, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca és Witold Jan Waszczykowski, az ECR képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, az ugandai politikai helyzetről (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

A szavazás vége: 11 óra.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13 óra.


5. Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága (a vita folytatása)

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000004/2021, felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Asztravecben (Belarusz) található atomerőmű biztonságossága (B9-0003/2021)

(A vita kezdete: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 3. pont )

Felszólal Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel és Vilija Blinkevičiūtė.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal: Carmen Avram.

Felszólal: Kadri Simson (a Bizottság tagja).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítvány:

- Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, az Asztravecben (Belarusz) található atomerőmű biztonságosságáról (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 17. pont .


6. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2021.2.10-i jegyzőkönyv, 17. pont .)


6.1. Ruanda, Paul Rusesabagina ügye

Állásfoglalási indítványok: B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 és B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko és Marisa Matias előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Loucas Fourlas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hélène Laporte, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Hannes Heide és Beata Mazurek.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 8. pont (módosítások); 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


6.2. A kazahsztáni emberi jogi helyzet

Állásfoglalási indítványok: B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 és B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk és Thierry Mariani előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nacho Sánchez Amor, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Klemen Grošelj, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beata Mazurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Isabel Wiseler-Lima és Robert Hajšel.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Felszólal Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker és Niklas Nienaß.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 8. pont (módosítások); 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


6.3. Az ugandai politikai helyzet

Állásfoglalási indítványok: B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 és B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde és Miguel Urbán Crespo előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Niklas Nienaß, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beata Mazurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Hannes Heide és Evin Incir.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 8. pont (módosítások); 2021.2.11-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).

(Az ülést 12.28-kor felfüggesztik.)


7. Az ülés folytatása

Az ülés 13.01-kor folytatódik.


8. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

A jemeni humanitárius és politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0119/2021/REV

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0053)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A mianmari helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0116/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0054)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

Ruanda, Paul Rusesabagina ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0130/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0055)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A kazahsztáni emberi jogi helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0144/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0056)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

Az ugandai politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0138/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK és EREDETI SZÖVEG

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0057)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

(Az ülést 13.05-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 13.45-kor folytatódik.


10. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága
Állásfoglalási indítvány: B9-0109/2021;

A jemeni humanitárius és politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0119/2021/REV;

A mianmari helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0116/2021;

Ruanda, Paul Rusesabagina ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0130/2021;

A kazahsztáni emberi jogi helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0144/2021;

Az ugandai politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0138/2021;

25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások
Állásfoglalási indítvány: B9-0114/2021/REV.

A szavazás vége: 15 óra.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30.

(Az ülést 13.47-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 14.30-kor folytatódik.


12. Az átlátszó maszkok jóváhagyása és terjesztése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az átlátszó maszkok jóváhagyása és terjesztése (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Ádám Kósa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Katrin Langensiepen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol és Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal: Jutta Urpilainen.

A vitát berekesztik.


13. Az etiópiai humanitárius helyzet (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az etiópiai humanitárius helyzet (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Catherine Griset, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Pierrette Herzberger-Fofana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki és Elżbieta Kruk.

Felszólal: Jutta Urpilainen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 16.08-kor felfüggesztik.)


14. Az ülés folytatása

Az ülés 16.30-kor folytatódik.


15. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontot, a Tanácsot az álláspont elfogadásához vezető indokolást és a Bizottság álláspontját:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) - a Tanács által 2021. január 25-én elfogadott szöveg (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2021. február 12.


16. Javaslat uniós jogi aktusra

Az elnök Bejelenti, hogy a Parlament elnöke az eljárási szabályzat 47. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadhatónak nyilvánította a következő uniós jogi aktusra irányuló javaslatot:

- Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a magas rangú uniós tisztviselők kiválasztási eljárásainak átláthatóságáról, benyújtotta: Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen és Ondřej Kovařík (B9-0152/2021).

Ezt a javaslatot az eljárási szabályzat 47. cikke (2) bekezdésének megfelelően továbbítják az illetékes bizottságnak, azaz a LIBE bizottságnak és a JURI bizottságnak véleményezésre.


17. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az asztraveci (Belarusz) atomerőmű biztonsága
Állásfoglalási indítvány: B9-0109/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0052)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A jemeni humanitárius és politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0119/2021/REV

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0053)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

(A B9-0118/2021 és B9-0129/2021 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

A mianmari helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0116/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0054)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

Ruanda, Paul Rusesabagina ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0130/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0055)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A kazahsztáni emberi jogi helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0144/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0056)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

(A B9-0143/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az ugandai politikai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0138/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0057)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

(A B9-0136/2021 és B9-0137/2021 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló kihívások
Állásfoglalási indítvány: B9-0114/2021/REV

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0058)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

(A B9-0113/2021 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


18. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


20. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

JURI

- A Tanács rendelete az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (Periklész IV program) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló (EU) …/...+ európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra való kiterjesztéséről (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

utalva

illetékes:

LIBE

- A Tanács rendelete a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

CONT, ENVI

- Javaslat a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) a képviselők

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch és Margarita de la Pisa Carrión. Állásfoglalási indítvány a spanyolországi demokratikus politikai pártok zaklatásáról (B9-0051/2021)

utalva

illetékes:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Állásfoglalási indítvány a tőzsdén jegyzett és az állami tulajdonú uniós társaságok alapszabályában a nemek közötti egyensúly és az egyenlő bánásmód biztosításának követelményéről az igazgatási és felügyeleti szervekben (B9-0053/2021)

utalva

illetékes:

FEMM

- Thierry Mariani. Állásfoglalási indítvány a Kambodzsával szembeni uniós szankciókról (B9-0089/2021)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

INTA

- Gianna Gancia. Állásfoglalási indítvány a két vagy több tagállam által az EU Szolidaritási Alapja keretében benyújtott közös kérelem bevezetéséről (B9-0103/2021)

utalva

illetékes:

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé és Hermann Tertsch. Állásfoglalási indítvány a gyermekpornográfia hatékonyabb azonosításáról és visszaszorításáról (B9-0451/2020)

utalva

illetékes:

LIBE


21. Petíciók

Az 1561-20–1573-20 és a 0001-21–0078-21. számú petíciókat 2021. február 11-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.


22. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. február 4-i határozatát követően)

ITRE bizottság

- A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia (2021/2011(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

ECON bizottság

- A digitális gazdaság adóztatása: OECD-tárgyalások, a digitális társaságok adóügyi illetősége és egy esetleges európai digitális adó (2021/2010(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Éves fenntartható növekedési stratégia, 2021 (2021/2004(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI)

- A 2006/43/EK, a 2009/65/EK, a 2009/138/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/65/EU, az (EU) 2015/2366 és az (EU) 2016/2341 irányelvek módosítása (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(vélemény: ITRE, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

ENVI bizottság

- A metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégia (2021/2006(INI))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

CULT bizottság

- Az európai oktatási térség: az oktatás, a készségek és kompetenciák közös, holisztikus megközelítése (2020/2243(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke))


23. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. február 4-i határozatát követően)

- A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv (2021/2003(INI))
bizottságok: DEVE, FEMM
(vélemény: AFET, INTA, BUDG)


24. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2021. február 4-i határozatát követően)

ECON bizottság

- A digitális gazdaság adóztatása: OECD-tárgyalások, a digitális társaságok adóügyi illetősége és egy esetleges európai digitális adó (2021/2010(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Éves fenntartható növekedési stratégia, 2021 (2021/2004(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI)

AFET bizottság

- A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködés (2021/2002(INI))
(vélemény: LIBE)

CULT bizottság

- Az Erasmus+-program keretében az integrációs intézkedések végrehajtása (2014–2020) (2021/2009(INI))
(vélemény: EMPL, PETI)

- Az állampolgári ismeretek oktatására irányuló fellépések végrehajtása (2021/2008(INI))

bizottságok DEVE, FEMM

- A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv (2021/2003(INI))
(vélemény: AFET, INTA, BUDG)

EMPL bizottság

- Munkahelyi demokrácia: a munkavállalói részvételi jogok európai keretrendszere és az európai üzemi tanácsokról szóló irányelv felülvizsgálata (2021/2005(INI))

JURI bizottság

- A szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési terv az uniós helyreállítási és rezilienciaépítési terv támogatására (2021/2007(INI))
(vélemény: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

ENVI bizottság

- A metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégia (2021/2006(INI))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke))

ITRE bizottság

- A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia (2021/2011(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke))


25. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

DEVE bizottság

- A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok (2020/2255(INL))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: DEVE, EMPL

EMPL bizottság

- Az európai oktatási térség: az oktatás, a készségek és kompetenciák közös, holisztikus megközelítése (2020/2243(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT
vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke)

JURI bizottság

- Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs terve (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
vélemény: BUDG, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 40. cikke), CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- Javaslat a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2016/399, az XX/2018 [információs rendszerek közötti interoperabilitásról szóló rendelet] rendelet és a 2004/512/EK határozat módosításáról, továbbá a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 40. cikke)


26. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az aktuális ülés jegyzőkönyvét és a 2021. február 8-i, 9-i és 10-i ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik a Parlament elé jóváhagyás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


27. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2021. március 8. – 2021. március 11.


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.33-kor berekesztik.


29. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. június 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat