Indiċi 
Minuti
XML 161kPDF 285kWORD 74k
Il-Ħamis, 11 ta' Frar 2021 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets (Belarussja) (dibattitu)
 4.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 5.Is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets (Belarussja) (tkomplija tad-dibattitu)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
6.1.Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina
  
6.2.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
  
6.3.Is-sitwazzjoni politika fl-Uganda
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Omologazzjoni u distribuzzjoni ta' maskri trasparenti (dibattitu)
 13.Is-sitwazzjoni umanitarja fl-Etjopja (dibattitu)
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 16.Proposta għal att tal-Unjoni
 17.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 18.Spjegazzjonijiet tal-vot
 19.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 20.Dokumenti mressqa
 21.Petizzjonijiet
 22.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)
 24.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 26.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 27.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 29.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0046)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 12)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0047)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 13)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Ir-regoli dwar l-użu tas-slots fl-ajruporti tal-Unjoni: eżenzjoni temporanja ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0048)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 14)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Miżuri temporanji rigward il-validità ta' ċertifikati u liċenzji (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0049)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 15)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna [2019/2202(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A9-0219/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0050)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 16)

Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0108/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0051)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 17)

25 sena wara d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing: sfidi futuri għad-drittijiet tan-nisa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0114/2021/REV

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0058)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 24)


3. Is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets (Belarussja) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000004/2021 mressqa minn Cristian-Silviu Buşoi, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets, il-Belarussja (B9-0003/2021)

Cristian-Silviu Buşoi daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Kadri Simson (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Andrius Kubilius f'isem il-Grupp PPE, Juozas Olekas f'isem il-Grupp S&D, Ivars Ijabs f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Manuel Bompard, f'isem il-Grupp The Left, Riho Terras, Costas Mavrides u Petras Auštrevičius.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 5 tal-Minuti tad-data 11.2.2021)


4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Is-sitwazzjoni umanitarja u politika fil-Jemen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, B9-0127/2021 u B9-0129/2021, minn Michael Gahler, Christian Sagartz, Isabel Wiseler Lima u David Lega, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri u Marc Tarabella, f'isem il-Grupp S&D, Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad Gheorghe, Urmas Paet, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Javier Nart, Frédérique Ries, Moritz Körner u Nicolae Ştefănuță, f'isem il-Grupp Renew, Anna Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Mick Wallace, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni umanitarja u politika fil-Jemen (2021/2539(RSP)) (RC-B9-0119/2021/REV);

Is-sitwazzjoni fil-Myanmar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021 u B9-0128/2021, minn Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann u Tom Vandenkendelaere, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri u Marianne Vind, f'isem il-Grupp S&D, Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache u Nicolae Ştefănuță, f'isem il-Grupp Renew, Heidi Hautala u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, u Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni fil-Myanmar (2021/2540(RSP)) (RC-B9-0116/2021);

Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u mal-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 u B9-0135/2021, minn Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere u Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri u Kathleen Van Brempt, f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann, Saskia Bricmont u Katrin Langensiepen, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, u Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, dwar ir-Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP)) (RC-B9-0130/2021);

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u mal-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2011, B9-0147/2021, B9-0148/2021 u B9-0149/2021, minn Michael Gahler, Róża Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Antonio López Istúriz White, Miriam Lexmann, Janina Ochojska, Isabel Wiseler Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas u Ioan Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri, Isabel Santos u Andris Ameriks, f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon Taubadel u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Assita Kanko u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, Malin Björk, f'isem il-Grupp The Left, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (2021/2544(RSP)) (RC-B9-0144/2021);

Is-sitwazzjoni politika fl-Uganda
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u mal-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2011, B9-0141/2021 u B9-0142/2021, minn Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc u Ioan Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, Nicolae Ştefănuță, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Pierrette Herzberger Fofana, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni politika fl-Uganda (2021/2545(RSP)) (RC-B9-0138/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-11.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00.


5. Is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets (Belarussja) (tkomplija tad-dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000004/2021 mressqa minn Cristian-Silviu Buşoi, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets, il-Belarussja (B9-0003/2021)

(Bidu tad-dibattitu: punt 3 tal-Minuti tad-data 11.2.2021)

Interventi ta': Georg Mayer, Viola Von Cramon-Taubadel, Izabela-Helena Kloc, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń, Engin Eroglu, Jutta Paulus, Grzegorz Tobiszowski, Nicolás González Casares, Jakop G. Dalunde, Beata Szydło, Łukasz Kohut, Grace O'Sullivan, Beata Mazurek, Robert Hajšel u Vilija Blinkevičiūtė.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Intervent ta': Carmen Avram.

Intervent ta': Kadri Simson (Membru tal-Kummissjoni).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa, skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura, fi tmiem id-dibattitu:

- Cristian-Silviu Buşoi, f'isem il-Kumitat ITRE, dwar is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets, il-Belarussja (2021/2511(RSP)) (B9-0109/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17 tal-Minuti tad-data 11.2.2021.


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 17 tal-Minuti tad-data 10.2.2021.)


6.1. Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021 u B9-0135/2021 (2021/2543(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Katrin Langensiepen, Assita Kanko u Marisa Matias ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Loucas Fourlas f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Hélène Laporte f'isem il-Grupp ID, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Hannes Heide u Beata Mazurek.

Intervent ta': Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 11.2.2021 (emendi); punt 17 tal-Minuti tad-data 11.2.2021 (votazzjoni finali).


6.2. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, B9-0148/2021 u B9-0149/2021 (2021/2544(RSP))

Róża Thun und Hohenstein, Andris Ameriks, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Malin Björk u Thierry Mariani ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Nacho Sánchez Amor f'isem il-Grupp S&D, Klemen Grošelj f'isem il-Grupp Renew, Maximilian Krah f'isem il-Grupp ID, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Mazurek f'isem il-Grupp ECR, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Isabel Wiseler-Lima u Robert Hajšel.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

Interventi ta': Tatjana Ždanoka, Elżbieta Kruk, Dorien Rookmaker u Niklas Nienaß.

Intervent ta': Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 11.2.2021 (emendi); punt 17 tal-Minuti tad-data 11.2.2021 (votazzjoni finali).


6.3. Is-sitwazzjoni politika fl-Uganda

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, B9-0141/2021 u B9-0142/2021 (2021/2545(RSP))

Isabel Wiseler-Lima, Carlos Zorrinho, Nicolae Ştefănuță, Pierrette Herzberger-Fofana, Ryszard Czarnecki, Dominique Bilde u Miguel Urbán Crespo ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Jan-Christoph Oetjen f'isem il-Grupp Renew, Niklas Nienaß f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Mazurek f'isem il-Grupp ECR, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Hannes Heide u Evin Incir.

Intervent ta': Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 11.2.2021 (emendi); punt 17 tal-Minuti tad-data 11.2.2021 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.28.)


7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.01.


8. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Is-sitwazzjoni umanitarja u politika fil-Jemen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0119/2021/REV

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0053)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 19)

Is-sitwazzjoni fil-Myanmar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0116/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0054)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 20)

Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0130/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0055)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 21)

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0144/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0056)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 22)

Is-sitwazzjoni politika fl-Uganda
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0138/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI u TEST ORIĠINALI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0057)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 23)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.45.


10. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

Is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets (Belarussja)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0109/2021;

Is-sitwazzjoni umanitarja u politika fil-Jemen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0119/2021/REV;

Is-sitwazzjoni fil-Myanmar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0116/2021;

Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0130/2021;

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0144/2021;

Is-sitwazzjoni politika fl-Uganda
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0138/2021;

25 sena wara d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing: sfidi futuri għad-drittijiet tan-nisa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0114/2021/REV.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-15.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 16.30.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.47.)


PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.30.


12. Omologazzjoni u distribuzzjoni ta' maskri trasparenti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Omologazzjoni u distribuzzjoni ta' maskri trasparenti (2021/2519(RSP))

Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Ádám Kósa f'isem il-Grupp PPE, Maria Grapini f'isem il-Grupp S&D, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Katrin Langensiepen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, Ivan Vilibor Sinčić Membru mhux affiljat, Stelios Kympouropoulos, Robert Biedroń, Antonius Manders, Łukasz Kohut, Seán Kelly, Adriana Maldonado López, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Tomislav Sokol u Rosa Estaràs Ferragut.

Intervent ta': Jutta Urpilainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Is-sitwazzjoni umanitarja fl-Etjopja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni umanitarja fl-Etjopja (2021/2542(RSP))

Jutta Urpilainen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': György Hölvényi f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Jan-Christoph Oetjen f'isem il-Grupp Renew, Catherine Griset f'isem il-Grupp ID, Pierrette Herzberger-Fofana f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Mick Wallace, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Norbert Neuser, Erik Marquardt, Ryszard Czarnecki, Evin Incir, Katrin Langensiepen, Jadwiga Wiśniewska, Mónica Silvana González, Adam Bielan, Patryk Jaki u Elżbieta Kruk.

Intervent ta': Jutta Urpilainen.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 16.08.)


14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.30.


15. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 63(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) - Adottata mill-Kunsill fil-25 ta' Jannar 2021 (12262/1/2021 - COM(2021)0040 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 12 ta' Frar 2021.


16. Proposta għal att tal-Unjoni

Il-President għarraf li l-President tal-Parlament iddikjara din il-proposta għal att tal-Unjoni ammissibbli skont l-Artikolu 47(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Proposal for a Union act tabled by Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen and Ondřej Kovařík, dwar it-trasparenza tal-proċeduri ta' selezzjoni għal uffiċjali għolja tal-UE (B9-0152/2021).

Din il-proposta hija, skont l-Artikolu 47(2) tar-Regoli ta' Proċedura, riferuta lill-kumitat kompetenti, jiġifieri l-Kumitat LIBE, kif ukoll lill-Kumitat JURI għal opinjoni.


17. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets (Belarussja)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0109/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0052)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 18)

Is-sitwazzjoni umanitarja u politika fil-Jemen
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0119/2021/REV

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0053)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 19)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0118/2021 u B9-0129/2021 iddekadew.)

Is-sitwazzjoni fil-Myanmar
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0116/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0054)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 20)

Rwanda, il-każ ta' Paul Rusesabagina
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0130/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0055)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 21)

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0144/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0056)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 22)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0143/2021 iddekadiet.)

Is-sitwazzjoni politika fl-Uganda
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0138/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2021)0057)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 23)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0136/2021 u B9-0137/2021 iddekadew.)

25 sena wara d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing: sfidi futuri għad-drittijiet tan-nisa
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0114/2021/REV

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0058)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 24)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0113/2021 iddekadiet.)


18. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


19. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


20. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-estensjoni tat-terminu tad-drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità għall-ispeċijiet tal-ispraġ, u għall-gruppi tal-ispeċijiet tal-basal tal-fjuri, għall-pjanti għudin bi frott żgħir u għall-pjanti ornamentali għudin (COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD))

F'konformità mal-Artikolu 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President ikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

JURI

- Regolament tal-Kunsill li jestendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) .../…+ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm "Pericles IV") (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Regolament tal-Kunsill dwar il-kalkolu tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart tal-plastik mill-imballaġġ li mhux qed jiġi riċiklat, dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex titqiegħed għad-dispożizzjoni dik ir-riżorsa proprja, fuq il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti, u fuq ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq id dħul nazzjonali gross (13142/2020 - C9-0018/2021 - 2018/0131(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

CONT, ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reżiljenza tal-entitajiet kritiċi (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
F'konformità mal-Artikolu 145(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mal-Artikolu 307 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President ikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ECON, ITRE, IMCO, TRAN

2) mill-Membri

- Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch u Margarita de la Pisa Carrión. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fastidju ta' partiti politiċi demokratiċi fi Spanja (B9-0051/2021)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rekwiżit, fl-istatuti tal-kumpaniji elenkati fl-Unjoni u fl-intrapriżi kkontrollati mill-Istat, li jiġi żgurat li jkun hemm bilanċ bejn il-ġeneri u trattament ugwali fil-korpi amministrattivi u superviżorji (B9-0053/2021)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Thierry Mariani. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sanzjonijiet Ewropej fil-konfront tal-Kambodja (B9-0089/2021)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Gianna Gancia. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' applikazzjoni konġunta min-naħa ta' żewġ Stati Membri jew aktar fil-qafas tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (B9-0103/2021)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Aurélia Beigneux, Marco Campomenosi, Emmanouil Fragkos, Jean-Paul Garraud, Elżbieta Kruk, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, André Rougé u Hermann Tertsch. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib fl-identifikazzjoni u t-trażżin tal-pedopornografija (B9-0451/2020)

irriferut

responsabbli :

LIBE


21. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet 1561-20 sa 1573-20 u 0001-21 sa 0078-21 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 11 ta' Frar 2021, u ġew riferuti għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.


22. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4 ta' Frar 2021)

Kumitat ITRE

- Strateġija Ewropea għall-materja prima kritika (2021/2011(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ECON

- It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (2021/2010(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: L-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021 (2021/2004(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI)

- Emenda tad-Direttivi 2006/43/KE, 2009/65/KE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, UE/2013/36, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 u UE/2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
(opinjoni: ITRE, IMCO, JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ENVI

- Strateġija Ewropea biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan (2021/2006(INI))
(opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat CULT

- Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni: approċċ olistiku kondiviż għall-edukazzjoni, il-ħiliet u l-kompetenzi (2020/2243(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))


23. Deċiżjoni biex tiġi applikata l-proċedura b'kumitat konġunt (Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4 ta' Frar 2021)

- Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri III (2021/2003(INI))
Kumitati: DEVE, FEMM
(opinjoni: AFET, INTA, BUDG)


24. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4 ta' Frar 2021)

Kumitat ECON

- It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea (2021/2010(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: L-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021 (2021/2004(INI))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI)

Kumitat AFET

- Kooperazzjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fil-Balkani tal-Punent (2021/2002(INI))
(opinjoni: LIBE)

Kumitat CULT

- Implimentazzjoni ta' miżuri ta' inklużjoni fil-qafas ta' Erasmus+ 2014-2020 (2021/2009(INI))
(opinjoni: EMPL, PETI)

- Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika (2021/2008(INI))

Kumitati DEVE, FEMM

- Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri III (2021/2003(INI))
(opinjoni: AFET, INTA, BUDG)

Kumitat EMPL

- Id-demokrazija fil-post tax-xogħol: Qafas Ewropew għad-drittijiet ta' parteċipazzjoni tal-impjegati u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet (2021/2005(INI))

Kumitat JURI

- Pjan ta' azzjoni għall-proprjetà intellettwali b'sostenn għall-irkupru u r-reżiljenza tal-UE (2021/2007(INI))
(opinjoni: DEVE, IMCO, AGRI, CULT)

Kumitat ENVI

- Strateġija Ewropea biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-metan (2021/2006(INI))
(opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ITRE

- Strateġija Ewropea għall-materja prima kritika (2021/2011(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))


25. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Politika u liġi dwar il-migrazzjoni legali (2020/2255(INL))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE
opinjoni: DEVE, EMPL

Kumitat EMPL

- Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni: approċċ olistiku kondiviż għall-edukazzjoni, il-ħiliet u l-kompetenzi (2020/2243(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT
opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 2021-2027: Nagħtu Spinta lit-Talent u lill-Kapaċità ta' Innovazzjoni fl-Ewropa (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE
opinjoni: BUDG, JURI, JURI (Artikolu 40 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI (COM(2018)0302[01] - C8-0185/2018 – 2018/0152A(COD))

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

opinjoni: JURI (Artikolu 40 tar-Regoli ta' Proċedura)


26. Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduti tad-dati 8, 9 u 10 ta' Frar 2021 se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


27. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 8 ta' Marzu 2021 sad-data 11 ta' Marzu 2021.


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.33.


29. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Campomenosi Marco, Carvalhais Isabel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Ġunju 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza