Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 121k
Ponedjeljak, 8. ožujka 2021. - Bruxelles

16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regionalnih ekonomskih računa u poljoprivredi (COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ECON

- Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 (10045/2020 - C9-0024/2021 - 2018/0132(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CONT

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja (COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL, JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima (11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – izvršne agencije (05794/2021 - C9-0028/2021 - 2020/2140(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (05795/2021 [01] - C9-0029/2021 - 2020/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05795/2021 [02] - C9-0030/2021 - 2020/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće – Aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (05795/2021 [03] - C9-0031/2021 - 2020/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (05795/2021 [04] - C9-0032/2021 - 2020/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (05795/2021 [05] - C9-0033/2021 - 2020/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (05795/2021 [06] - C9-0034/2021 - 2020/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05795/2021 [07] - C9-0035/2021 - 2020/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2019.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (05795/2021 [08] - C9-0036/2021 - 2020/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europska komisija (05792/2021 [01] - C9-0037/2021 - 2020/2140(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (05792/2021 [02] - C9-0038/2021 - 2020/2141(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće (05792/2021 [03] - C9-0039/2021 - 2020/2142(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Sud (05792/2021 [04] - C9-0040/2021 - 2020/2143(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (05792/2021 [05] - C9-0041/2021 - 2020/2144(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (05792/2021 [06] - C9-0042/2021 - 2020/2145(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski odbor regija (05792/2021 [07] - C9-0043/2021 - 2020/2146(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (05792/2021 [08] - C9-0044/2021 - 2020/2147(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (05792/2021 [09] - C9-0045/2021 - 2020/2148(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (05792/2021 [10] - C9-0046/2021 - 2020/2149(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, AFCO

- Razrješnica za 2019.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05793/2021 [01] - C9-0047/2021 - 2020/2150(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2019.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05793/2021 [02] - C9-0048/2021 - 2020/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05793/2021 [03] - C9-0049/2021 - 2020/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (05793/2021 [04] - C9-0050/2021 - 2020/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za okoliš (EEA) (05793/2021 [05] - C9-0051/2021 - 2020/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05793/2021 [06] - C9-0052/2021 - 2020/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2019.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (05793/2021 [07] - C9-0053/2021 - 2020/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05793/2021 [08] - C9-0054/2021 - 2020/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (05793/2021 [09] - C9-0055/2021 - 2020/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05793/2021 [10] - C9-0056/2021 - 2020/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrječnica za 2019.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05793/2021 [11] - C9-0057/2021 - 2020/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrječnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05793/2021 [12] - C9-0058/2021 - 2020/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05793/2021 [13] - C9-0059/2021 - 2020/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05793/2021 [14] - C9-0060/2021 - 2020/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) (05793/2021 [15] - C9-0061/2021 - 2020/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (05793/2021 [16] - C9-0062/2021 - 2020/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (05793/2021 [17] - C9-0063/2021 - 2020/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (05793/2021 [18] - C9-0064/2021 - 2020/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2019.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05793/2021 [19] - C9-0065/2021 - 2020/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05793/2021 [20] - C9-0066/2021 - 2020/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (05793/2021 [21] - C9-0067/2021 - 2020/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2019.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (05793/2021 [22] - C9-0068/2021 - 2020/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (05793/2021 [23] - C9-0069/2021 - 2020/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (05793/2021 [24] - C9-0070/2021 - 2020/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (05793/2021 [25] - C9-0071/2021 - 2020/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (05793/2021 [26] - C9-0072/2021 - 2020/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Razrješnica za 2019.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05793/2021 [27] - C9-0073/2021 - 2020/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05793/2021 [28] - C9-0074/2021 - 2020/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05793/2021 [29] - C9-0075/2021 - 2020/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Razrješnica za 2019.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05793/2021 [30] - C9-0076/2021 - 2020/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2019.: Europski potporni ured za azil (EASO) (05793/2021 [31] - C9-0077/2021 - 2020/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05793/2021 [32] - C9-0078/2021 - 2020/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 8. ERF (05282/2021 - C9-0079/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 9. ERF (05284/2021 - C9-0080/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 10. ERF (05286/2021 - C9-0081/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2019.: Opći proračun Europske unije – 11. ERF (05289/2021 - C9-0082/2021 - 2020/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka+ (05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET, INTA

mišljenje :

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/816 o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije i Uredbe (EU) 2019/818 o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 za potrebe uvođenja dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama (COM(2021)0096 - C9-0088/2021 - 2021/0046(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 [02] - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, TRAN

2) odbora

- Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda (Uredba o građevnim proizvodima) (2020/2028(INI)) - IMCO - : Christian Doleschal (A9-0012/2021)

- Izvješće o radu Europskog ombudsmana – godišnje izvješće za 2019. (2020/2125(INI)) - PETI - : Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

- Izvješće o provedbi Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2020/2086(INI)) - EMPL - : Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS)) - ECON - : Sven Giegold (A9-0015/2021)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 - 2018/0193(COD)) - PECH - : Clara Aguilera (A9-0016/2021)

- Izvješće o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj (2020/2041(INI)) - DEVE - : Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

- Izvješće s preporukama Komisiji o korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti (2020/2129(INL)) - JURI - : Lara Wolters (A9-0018/2021)

- Izvješće o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a (2020/2043(INI)) - ENVI - : Yannick Jadot (A9-0019/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu (2020/2024(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A9-0020/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antoniju Comínu i Oliveresu (2020/2025(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A9-0021/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Clari Ponsatí Obiols (2020/2031(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A9-0022/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Valteru Flegi (2020/2054(IMM)) - JURI - : Andrzej Halicki (A9-0023/2021)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Nunu Melu (2020/2050(IMM)) - JURI - : Manon Aubry (A9-0024/2021)

- Izvješće o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2021. (2020/2244(INI)) - EMPL - : Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

- Izvješće o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: godišnja strategija održivog rasta 2021. (2021/2004(INI)) - ECON - : Markus Ferber (A9-0036/2021)

Posljednje ažuriranje: 29. studenog 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti