Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Pondělí, 8. března 2021 - Brusel

17. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního březnového plenárního zasedání (PE 689.224/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že obdržel dvě žádosti o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) s cílem přijmout na tomto dílčím zasedání následující spisy:

- Rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království (bod 49 PDOJ);

- Rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království (bod 50 PDOJ).

Předseda rovněž oznámil, že o žádostech se bude hlasovat během hlasování konaného tento den.

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny konečného návrhu pořadu jednání:

Úterý

Prohlášení Komise o řešení hospodářských dopadů koronavirové pandemie zaměřením se na investice, konkurenceschopnost a dovednosti (bod 86 PDOJ) je zařazeno jako třetí bod odpoledního pořadu jednání za rozpravu o činnosti evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2019 (bod 33 PDOJ).

Předseda nakonec oznámil, že hlasování bude rozděleno do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků se zveřejní na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“.

Parlament s těmito návrhy souhlasil.

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí