Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Mandag den 8. marts 2021 - Bruxelles

17. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts I 2021 (PE 689.224/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Formanden meddelte, at han havde modtaget to anmodninger om at anvende proceduren med uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163) med henblik på vedtagelse af følgende sager under indeværende mødeperiode:

- Ligestilling af forstligt formeringsmateriale produceret i Det Forenede Kongerige (punkt 49 i PDOJ)

- Ligestilling af markinspektioner og kontrol med vedligeholdelsesavl af landbrugsplantearter foretaget i Det Forenede Kongerige (punkt 50 i PDOJ).

Formanden meddelte ligeledes, at disse anmodninger ville blive sat under afstemning under dagens afstemningsrunde.

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer af det endelige forslag til dagsorden:

Tirsdag

Kommissionens redegørelse om imødegåelse af de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien ved at fokusere på investering, konkurrenceevne og færdigheder (punkt 86 i PDOJ) ville blive flyttet ned som tredje punkt på eftermiddagens dagsorden, efter forhandlingen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2019 (punkt 33 i PDOJ).

Endelig meddelte formanden, at afstemningerne ville blive fordelt på de forskellige afstemningsrunder på grundlag af antallet af ændringsforslag og antallet af anmodninger om delt og særskilt afstemning. Oplysninger om fordelingen af afstemninger på de forskellige afstemningsrunder ville være tilgængelige på Parlamentets websted under overskriften "Prioriterede oplysninger og dokumenter".

Parlamentet tilsluttede sig disse forslag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 29. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik