Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

17. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδρίασεων της Ολομέλειας του Μαρτίου I 2021 (PE 689.224/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε δύο αιτήματα για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 163 του Κανονισμού) για την έγκριση των ακόλουθων φακέλων κατά την παρούσα περίοδο συνόδου:

- Ισοδυναμία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εν λόγω υλικό που παράγεται στην Ένωση (σημείο 49 του ΤΣΗΔ

- Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων και ισοδυναμία των ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (σημείο 50 του ΤΣΗΔ).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι τα εν λόγω αιτήματα θα τεθούν στη σημερινή ψηφοφορία.

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές Ομάδες, Ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

Τρίτη

Η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με επικέντρωση στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες (σημείο 86 του ΤΣΗΔ) μετατίθεται ως τρίτο σημείο της απογευματινής ημερήσιας διάταξης, μετά τη συζήτηση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2019 (σημείο 33 του ΤΣΗΔ).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, τέλος, ότι θα γίνει κατανομή των ψηφοφοριών με βάση τον αριθμό των τροπολογιών και των αιτημάτων ψηφοφορίας κατά τμήματα και χωριστής ψηφοφορίας. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των ψηφοφοριών θα διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, στη στήλη "Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα".

Το Σώμα συμφωνεί με αυτές τις προτάσεις.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου