Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Poniedziałek, 8 marca 2021 r. - Bruksela

17. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji marcowej 2021 r. (PE 689.224/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący otrzymał dwa wnioski o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) dotyczące przyjęcia podczas tej sesji następujących dokumentów:

- Równoważność leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w Zjednoczonym Królestwie (pkt 49 PDOJ);

- Równoważność inspekcji polowych i równoważność kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian gatunków roślin rolniczych przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie (pkt 50 PDOJ).

Przewodniczący poinformował też, że wnioski te zostaną poddane pod głosowanie w dzisiejszej części głosowania.

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany do końcowego porządku obrad:

Wtorek

Oświadczenie Komisji pt. Przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii COVID poprzez skupienie się na inwestycjach, konkurencyjności i umiejętnościach (pkt 86 PDOJ) zostanie wpisane jako trzeci punkt popołudniowego porządku obrad, po debacie na temat „Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r. (pkt 33 PDOJ).

Przewodniczący poinformował również, że głosowania zostaną rozdzielone na kilka części w zależności od liczby poprawek oraz od liczby wniosków o głosowanie odrębne i o głosowanie podzielone. Informacje o ujęciu głosowań w poszczególnych częściach będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu w zakładce „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”.

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności