Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Pondelok, 8. marca 2021 - Brusel

17. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej marcovej plenárnej schôdze 2021 (PE 689.224/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že dostal dve žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) v súvislosti s prijatím týchto spisov počas prebiehajúcej plenárnej schôdze:

- Rovnocennosť množiteľského materiálu lesných kultúr vyprodukovaného v Spojenom kráľovstve (bod 49 konečného návrhu programu schôdze);

- Rovnocennosť inšpekcií v teréne a rovnocennosť kontrol metód udržiavacieho šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom kráľovstve (bod 50 konečného návrhu programu schôdze).

Predseda takisto oznámil, že o týchto žiadostiach sa bude hlasovať počas dnešného hlasovania.

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu schôdze:

Utorok

Vyhlásenie Komisie na tému Riešenie hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 zameraním sa na investície, konkurencieschopnosť a zručnosti (bod 86 konečného návrhu programu schôdze) sa presunie ako tretí bod popoludňajšieho programu schôdze za rozpravu o bode Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2019 (bod 33 konečného návrhu programu schôdze).

Predseda oznámil, že hlasovania budú rozdelené do viacerých blokov podľa počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Informácie o rozdelení do jednotlivých hlasovaní budú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu v časti Prioritné informácie a dokumenty.

Parlament schválil uvedené návrhy.

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 29. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia