Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 8 mars 2021 - Bryssel

17. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mars I 2021 (PE 689.224/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att han hade mottagit begäran om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) för antagande av följande ärenden innevarande sammanträdesperiod::

- Likvärdighet för skogsodlingsmaterial producerat i Förenade kungariket (punkt 49 i PDOJ);

- Likvärdighet för fältbesiktningar och likvärdighet för kontroller av förfaranden för upprätthållande av sorter av arter av lantbruksväxter som utförs i Förenade kungariket (punkt 50 i PDOJ).

Talmannen meddelade även att parlamentet skulle rösta om begäran om brådskande förfarande vid dagens omröstning.

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande förändringar till det slutliga förslaget till föredragningslista:

Tisdag

Uttalande av kommissionen om hantering av covid-pandemins ekonomiska konsekvenser genom att fokusera på investeringar, konkurrenskraft och kompetens (punkt 86 i PDOJ) flyttas till tredje punkten på föredragningslistan för eftermiddagen, efter debatten om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019 (punkt 33 i PDOJ).

Talmannen meddelade slutligen att omröstningarna skulle fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna utifrån antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delad respektive särskild omröstning. Uppgifter om fördelningen av omröstningarna mellan de olika omröstningsomgångarna meddelas via parlamentets webbplats, under rubriken "Prioriterad information och prioriterade handlingar".

Parlamentet godkände dessa förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 29 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy