Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2043(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0019/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0019/2021

Συζήτηση :

PV 08/03/2021 - 18
PV 08/03/2021 - 20
CRE 08/03/2021 - 18
CRE 08/03/2021 - 20

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0071

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

18. Συμβατός με τον ΠΟΕ ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση «Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ» [2020/2043(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Ο Yannick Jadot παρουσιάζει την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Karin Karlsbro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA) και Luis Garicano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON).

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Margarida Marques (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Nicolás González Casares (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Adam Jarubas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mohammed Chahim, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Laura Huhtasaari, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Manuela Ripa, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Christophe Hansen, Jytte Guteland, Valérie Hayer και Catherine Griset.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου