Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

19. Ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Carles Puigdemont i Casamajó [2020/2024(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Antoni Comín i Oliveres [2020/2025(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Clara Ponsatí Obiols [2020/2031(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Valter Flego [2020/2054(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Halicki (A9-0023/2021

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Nuno Melo [2020/2050(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Manon Aubry (A9-0024/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί των ακόλουθων αιτημάτων για κατεπείγουσα συζήτηση (άρθρο 163 του Κανονισμού):

Ισοδυναμία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εν λόγω υλικό που παράγεται στην Ένωση ***I
[COM(2020)0852 - C9-0430/2020- 2020/0378(COD)] - επιτροπή AGRI

Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων και ισοδυναμία των ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ***I
[COM(2020)0853 - C9-0431/2020- 2020/0379(COD)] - επιτροπή AGRI.

Το Σώμα ψηφίζει επί της αιτήσεως της Ομάδας ID να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες αντί της προσωρινής συμφωνίας (άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για το:

Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο, Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 στις 9.00.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου