Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2043(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0019/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0019/2021

Συζήτηση :

PV 08/03/2021 - 18
PV 08/03/2021 - 20
CRE 08/03/2021 - 18
CRE 08/03/2021 - 20

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0071

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

20. Συμβατός με τον ΠΟΕ ενωσιακός μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση «Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ» [2020/2043(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2021)

Παρεμβαίνουν Damien Carême, Hermann Tertsch, Silvia Modig, Pernille Weiss, Pedro Marques, Martin Hojsík και Markus Buchheit.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bas Eickhout, Geert Bourgeois, Πέτρος Κόκκαλης, Agnès Evren, Joachim Schuster, Roman Haider, Sara Matthieu, Jessica Stegrud, Μαρία Σπυράκη, Christel Schaldemose, Michael Bloss, Anna Zalewska, Lídia Pereira, Javi López, Ville Niinistö, Angelika Niebler, Sándor Rónai, Jakop G. Dalunde, Angelika Winzig, Seán Kelly, Massimiliano Salini και Tom Berendsen.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου