Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0148(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0015/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0015/2021

Συζήτηση :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0072

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

21. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2020)0314 - C9-0213/2020- 2020/0148(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Ο Sven Giegold παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lídia Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Aurore Lalucq, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Semedo, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Paul Tang, Eugen Jurzyca, José Gusmão και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου