Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2129(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0018/2021

Внесени текстове :

A9-0018/2021

Разисквания :

PV 08/03/2021 - 22
CRE 08/03/2021 - 22

Гласувания :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2021)0073

Протокол
XML 5k
Понеделник, 8 март 2021 г. - Брюксел

22. Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност (разискване)
CRE

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност [2020/2129(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Lara Wolters представи доклада.

Изказа се Raphaël Glucksmann (докладчик по становището на комисията AFET) и Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията DEVE), Axel Voss, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Geert Bourgeois, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left (Председателят припомни разпоредбите на член 10, параграф 3 от Правилника за дейността), Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt и Karin Karlsbro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn и Grace O'Sullivan.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17 от протокола от 9.3.2021 г (изменения); точка 14 от протокола от 10.3.2021 г (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 29 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност