Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2129(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0018/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0018/2021

Συζήτηση :

PV 08/03/2021 - 22
CRE 08/03/2021 - 22

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0073

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Βρυξέλλες

22. Εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία [2020/2129(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lara Wolters (A9-0018/2021)

Η Lara Wolters παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Raphaël Glucksmann (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET) και Bernd Lange (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA).

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marc Tarabella (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geert Bourgeois, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left (Η Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού), Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Pernille Weiss, Kathleen Van Brempt και Karin Karlsbro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marie Toussaint, Jorge Buxadé Villalba, Helmut Scholz, Enikő Győri, Tom Vandenkendelaere, Bettina Vollath, Barry Andrews, Anna Cavazzini, Dorien Rookmaker, Salvatore De Meo, Ibán García Del Blanco, Svenja Hahn και Grace O'Sullivan.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου