Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 8 maart 2021 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Verzoek om goedkeuring ingediend door de Raad (artikel 105 van het Reglement)
 6.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Verlenging van het mandaat van de bijzondere commissies
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement)
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Besluiten om de gezamenlijke commissieprocedure toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 16.Ingekomen stukken
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (debat)
 19.Stemming
 20.Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (voortzetting van het debat)
 21.Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen * (debat)
 22.Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (debat)
 23.Uitvoering van de bouwproductenverordening (debat)
 24.Gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 25.Stemverklaringen
 26.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 29.Sluiting van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (240 kb) Presentielijst (43 kb) Uitslag van de stemming (482 kb) Hoofdelijke stemming (203 kb) 
 
Notulen (240 kb) Presentielijst (43 kb) Uitslag van de stemming (482 kb) Hoofdelijke stemming (203 kb) 
 
Notulen (81 kb) Presentielijst (12 kb) Uitslag van de stemming (166 kb) Hoofdelijke stemming (28 kb) 
 
Notulen (282 kb) Presentielijst (76 kb) Uitslag van de stemming (293 kb) Hoofdelijke stemming (126 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 29 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid